Tại rượu

Bác sĩ sau khi khám xong cho bệnh nhân, ông nói “Tôi không thể tìm ra nguyên nhân căn bệnh của anh. Johnny, tôi nghĩ đó là do rượu…”

Johnny thở dài “Nếu vậy tôi sẽ trở lại khi nào ông tỉnh rượu!”

Bác sĩ: ??!

Click to rate this post!
[Total: 162 Average: 4.2]

Comments

One response to “Tại rượu”

Bình luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.