Tang Vật

-Tại sao anh lại ném đá vào bà ta trong khi bà ấy có lòng tốt cho anh bánh mì hả? Tang vật đâu rồi?

-Là khúc bánh mì trên bàn đấy.

Click to rate this post!
[Total: 105 Average: 4]

Comments

Bình luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.