Site icon Truyện cười bể bụng

Thành công

– Nói tóm lại – nhà báo phỏng vấn một tỷ phú – Sự thành công cùng tiền bạc mang lại cho ông điều gì mãn nguyện nhất?

– Đó chính là việc vợ tôi không vào bếp nữa.

Click to rate this post!
[Total: 832 Average: 3.5]
Exit mobile version