Thiên thần nhỏ nói…

– Mẹ ơi, mẹ yêu con thật không mẹ?
– Yêu chứ, con trai.
– Thế thì mẹ hãy lấy cái chú bán kem ở góc đường kia nhé.

Bình luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.