Trớt quớt

Một người đàn ông đang trên đường về nhà thì trông thấy một đám tang.
Ông ta lại gần và hỏi một người đang tham dự đám tang đó :
– Ai vừa mới chết vậy ?
Người đó rĩ tai ông :
– Người nằm trong hòm đấy.

Click to rate this post!
[Total: 106 Average: 4.1]

Comments

Bình luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.