• Tại sao?

  A: Mày biết con gì hay hỏi “tại sao?” không?
  B: Không.
  A: À, để tao nói cho, là con bò đó
  B: Ủa? Tao tưởng là con heo chứ
  A: Tại sao?

  Click to rate this post!
  [Total: 1300 Average: 3.7]

 • Thiên đường

  Giáo sư hỏi cả lớp:

  – Ai có thể nêu hai sự kiện lớn trong cuộc đời của nhà thơ Anh Milton?

  Một nam sinh viên nhanh nhẩu phát biểu:

  – Sau khi kết hôn, nhà thơ viết tác phẩm “Thiên đường đã mất”. Đến khi vợ ông mất, ông viết tác phẩm “Thiên đường trở lại”.

  Click to rate this post!
  [Total: 1311 Average: 4.5]

 • Chả giấu gì bác

  Có một ông lâu ngày đến nhà ông bạn thân chơi. Khách chủ gặp nhau chuyện trò rôm rả. Chủ kiếm trầu mời khách nhưng giữa cơi trầu chỉ có mỗi một miếng. Chủ khẩn khoản mời mãi, khách đành phải ăn.

  Cách một thời gian sau, ông này nhớ bạn lại đánh đường sang thăm trả.

  Thấy bạn đến, ông kia mừng lắm, mời lên nhà ngồi. Chuyện trò lại rôm rả.

  Ông này cũng bày ra giữa cơi chỉ có mỗi một miếng trầu và khẩn khoản mời.

  Ông khách khen cơi trầu đẹp và nể lời cầm miếng trầu lên tay ngắm nghía:

  – Thứ cau của nhà bác chắc bổ vào dịp trời mưa nên nó lắm xơ nhỉ?

  – Không đâu ạ, đó chính là miếng trầu bác mời dạo nọ đấy ạ. Tôi ngậm nên nó hơi bị giập ra.

  Click to rate this post!
  [Total: 647 Average: 4]

 • Người vợ tuyệt vời

  Hai người bạn nói chuyện với nhau: “Có lẽ mình phải viết đơn xin ly dị”.

  – Sao vậy?

  – Vợ mình nửa năm nay không thèm nói với mình một câu nào.

  – Cậu điên à! Biết tìm đâu ra một người vợ tuyệt vời như thế.

  Click to rate this post!
  [Total: 3916 Average: 3.7]