Tư vấn

-Chuyên gia tư vấn ơi. Bạn trai em mua cho em một cái pizza, bên ngoài anh ấy còn gửi kèm một cái nhẫn đính hôn. Mẹ em rất giận, bà nói con gái chưa chồng không nên nhận quà từ đàn ông. Em phải làm sao đây?

-Mẹ em nói đúng. Trả cái pizza cho người ta đi.

Click to rate this post!
[Total: 71 Average: 3.7]

Comments

Bình luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.