Tuý quyền… hèn

Hai bợm nhậu đi ngược chiều đụng nhau. Bợm này nổi giận xô bợm kia té nhào, nên đắc ý cười ha hả:

– Công nhận túy quyền của mình lợi hại thiệt, mới xô nhẹ một cái là bốn năm thằng té nhào liền.

Bợm kia lồm cồm ngồi dậy, lè nhè giọng bất bình:

– Bốn năm thằng bây xúm đánh một người say như tao thiệt là

Click to rate this post!
[Total: 73 Average: 3.9]

Comments

One response to “Tuý quyền… hèn”

  1. maria Avatar
    maria

    đúng là túy quyền hèn

Bình luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.