Site icon Truyện cười bể bụng

Tỷ lệ tương xứng

Cô vợ trèo lên bàn cân, anh chồng nhăn mặt:

– Em có biết, em phải cao chừng nào để tương xứng với trọng lượng không?

– Chừng nào?

– Năm mét rưỡi!

Click to rate this post!
[Total: 821 Average: 4.2]
Exit mobile version