vit

Có 4 con vịt đang chơi ơ hồ nứơc,bỗng bị cảnh sát bắt về hỏi

-Mày tên gì?

Vịt 1:

– Dạ con tên vịt

– Mày làm gì ở hồ nứơc?

– Dạ con chơi dìm bong bóng xuống nước ạ

Cảnh sát lại hỏi:

– Mày tền gì?

Vịt 2:

– Dạ con tên vịt vịt

– Mày làm gì ở hồ nứơc?

– Dạ con chơi dìm bong bóng xuống nước

Cảnh sát lại hỏi:

– Mày tên gì?

Vịt 3:

– Dạ con tên vịt vịt vịt

– Mày làm gì ở hồ nứơc?

– Dạ con chơi dìm bong bóng xuống nước

Cảnh sát hỏi con vịt cưối cùng:

– Mày tên gì?

Vịt 4:

– Dạ con tên bong bóng

Click to rate this post!
[Total: 627 Average: 4]

Comments

One response to “vit”

Bình luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.