Vừa từ ấy ra!

-Ối! Cậu sao thế này? Mặt mũi tay chân bị bầm tím cả? Để tớ đưa cậu về nhà.

-Điên à.Tớ vừa từ chỗ ấy ra đấy!

Click to rate this post!
[Total: 174 Average: 4.6]

Comments

One response to “Vừa từ ấy ra!”

Bình luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.