Site icon Truyện cười bể bụng

Yêu ai?

– Nếu được chọn, em sẽ yêu ai: Người đẹp trai hay người thông minh?

– Em chỉ yêu anh thôi.

Click to rate this post!
[Total: 290 Average: 2.9]
Exit mobile version