Tổng hợp

 • Giải pháp cuối cùng

  Trên một chuyến bay, phi công trưởng liên lạc với trạm điều hành mặt đất:

  – Chúng tôi đang cách đất liền 300 dặm… đang bay cách mặt biển… và nhiên liệu đang cạn dần… xin hãy hướng dẫn!

  Trạm điều hành mặt đất:

  – Xin hãy lặp lại theo chúng tôi: “Nhân danh cha con và thánh thần… Amen…!”

  Click to rate this post!
  [Total: 821 Average: 4.2]

 • Người sắp xuất hiện

  Thầy bói nói với cô gái: “Sắp tới trong đời cô sẽ xuất hiện một người”.
  – Ôi! Người đó thế nào ạ?
  – Không tóc, không răng, nặng khoảng 3 ký rưỡi.
  – !!!!!

  Click to rate this post!
  [Total: 608 Average: 4]

 • Tại sao?

  A: Mày biết con gì hay hỏi “tại sao?” không?
  B: Không.
  A: À, để tao nói cho, là con bò đó
  B: Ủa? Tao tưởng là con heo chứ
  A: Tại sao?

  Click to rate this post!
  [Total: 1300 Average: 3.7]

 • Chả giấu gì bác

  Có một ông lâu ngày đến nhà ông bạn thân chơi. Khách chủ gặp nhau chuyện trò rôm rả. Chủ kiếm trầu mời khách nhưng giữa cơi trầu chỉ có mỗi một miếng. Chủ khẩn khoản mời mãi, khách đành phải ăn.

  Cách một thời gian sau, ông này nhớ bạn lại đánh đường sang thăm trả.

  Thấy bạn đến, ông kia mừng lắm, mời lên nhà ngồi. Chuyện trò lại rôm rả.

  Ông này cũng bày ra giữa cơi chỉ có mỗi một miếng trầu và khẩn khoản mời.

  Ông khách khen cơi trầu đẹp và nể lời cầm miếng trầu lên tay ngắm nghía:

  – Thứ cau của nhà bác chắc bổ vào dịp trời mưa nên nó lắm xơ nhỉ?

  – Không đâu ạ, đó chính là miếng trầu bác mời dạo nọ đấy ạ. Tôi ngậm nên nó hơi bị giập ra.

  Click to rate this post!
  [Total: 647 Average: 4]