Chưa Đọc

-Cậu có đọc tờ giấy tớ gửi chưa?

-Có phải tờ giấy đòi tiền tớ thiếu cậu phải không?

-Ừ, đúng rồi.

-Thế thì tớ chưa đọc…

Click to rate this post!
[Total: 84 Average: 4]

Comments

Bình luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.