Đối thoại

-Nếu em nhảy xuống nước, anh sẽ cứu em chứ,anh yêu?

-Nếu như anh nói “có” thì em sẽ nhảy xuống chứ, em yêu?

Click to rate this post!
[Total: 248 Average: 4.3]

Comments

Bình luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.