Dốt quá

MR mắng em: Sao mày dốt thế, bài toán dễ ẹc vậy mà làm không xong.
Em: Không biết thì mới hỏi anh chứ!
MR: Đấy, cái dốt nặng kí nhất của mày chính là ở đó!!!
cuoi.xitrum.net

Click to rate this post!
[Total: 656 Average: 4.1]

Comments

One response to “Dốt quá”

Bình luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.