Hỏi đường

Trên sa mạc, một anh đi đường hỏi một thổ dân:
– Anh cho biết đến làng gần nhất cònn bao lâu nữa?
– Sắp đến rồi. Anh cứ đi thẳng, đến thứ sáu tuần sau thì rẽ phải là tới.

Click to rate this post!
[Total: 79 Average: 4.2]

Comments

Bình luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.