Tay chơi gôn tồi

Mike và Joe là đồng nghiệp tại một cơ quan. Cả hai cùng thích chơi gôn nhưng Mike thường chơi với Bob còn Joe hay đi đánh với Bill.

Một hôm Joe sang nhà Mike, hỏi:

“Sao cậu không chơi gôn với Bob nữa?”

Mike: “Thế cậu có chịu chơi gôn với một người luôn mồm chửi rủa sau mỗi lần đánh, đánh ăn gian ở hố cát rồi ghi lận điểm vào thẻ của hắn không?”.

Joe: “Tất nhiên là không”

Mike: “Ừ, cả thằng Bob cũng không”.

Rồi Mike quay sang hỏi Joe:

“Thế còn cậu, tại sao lại không chơi với thằng Bill nữa?”

Joe: “Cậu có chịu được cái cảnh phải chơi gôn với một người luôn rủ cậu tạt vào quán bar sau khi chơi, sau đó chuốc rượu cho cậu say mèm rồi dìu về nhà cậu, để mặc cậu ngủ trên ghế và tâm sự với cô vợ của cậu trên giường của chính vợ chồng cậu không?”

“Làm gì có thằng chó nào chịu được như thế!”, Mike hét lên.

Joe: “Đúng, và thằng Bill cũng thế!”.

Click to rate this post!
[Total: 181 Average: 4.3]

Comments

Bình luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.